Сигурност, охрана

Обезопасяване на изоставени и/или самосрутващи се сгради

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Опасни са тези сгради и строежи, които поради естественото си износване или други обстоятелства са станали негодни за използване, които са застрашени от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение.


Какъв е редът за съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за заснемане на студентски филми, залегнали в учебната програма на акредитирано висше учебно заведение върху терени, публична общинска собственост?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Разрешение за провеждане на обществени /спортни и културни/ прояви

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Разрешение за провеждане на мероприятия с търговска цел, фирмени мероприятия, кампанийна реклама, заснемане на рекламни и музикални клипове, филмови и телевизионни продукции и др., на терени - публична общинска собственост

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Разрешение за провеждане на държавни, обществени, благотворителни и мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и за заснемане на студентски филми по учебна програма

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за издаване на разрешение за провеждане на спортни и културни прояви на терени, публична общинска собственост?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Организиране провеждането на спортна проява на терен, публична общинска собственост.


Организираме фирмено мероприятие. Теренът, който сме избрали е публична общинска собственост. Трябва ли да заявим писмено пред общината за разрешение?

[Въпрос] - Отговор на въпросаCopyright © 2009 - 2021 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.